Feeds:
Berichten
Reacties

Het is mogelijk om het huisartsinformatiesysteem Scipio te laten hosten door een niet gecertificeerde hostingpartij. Als deze vorm van zelfbeheer niet goed wordt uitgevoerd, heeft dat de nodige gevolgen. Niet voldoen aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ), extra kosten voor de LSP-aansluiting (Landelijk SchakelPunt), officieel geen ondersteuning van de HIS-leverancier, zelf verantwoordelijk bij onvolkomenheden in het HIS… Het zijn nogal wat punten! En ze kunnen alle een grote impact hebben en behoorlijke risico’s met zich mee brengen voor huisartsen. Het is dus belangrijk om te hosten bij een betrouwbare partner!

RAM-it is wel gecertificeerd. Begin dit jaar heeft RAM Infotechnology opnieuw een Nictiz-certificaat ontvangen. Deze oorkonde geeft aan dat RAM Infotechnology voldoet aan de strenge veiligheidsnormen voor het versturen van privacygevoelige gegevens in de zorg. Met deze certificering is het netwerk van RAM Infotechnology geschikt voor bijvoorbeeld het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Zoekt u een betrouwbare partner voor IT in de zorg? Neem contact op met RAM.

Uw zorgapplicaties, data en netwerk uitbesteden is geen makkelijke keuze. Geeft u een deel van de controle uit handen aan een derde partij of kiest u ervoor om uw ICT zelf te verzorgen? Deze fundamentele keuze kan een behoorlijke impact hebben op uw organisatie.

Hoe kiest u dan het juiste systeem? Om u te helpen geven we hieronder 5 tips:

  1. Bepaal de behoefte vooraf: De keuze voor welke applicaties u precies gehost wilt hebben, is sterk bepalend voor de keuze van de provider. Niet iedere provider heeft zich gespecialiseerd in organisatie kritische applicaties en weet precies wat nodig is.
  2. Check referenties: Welke organisaties zijn u voorgegaan en is de toepassing vergelijkbaar? Bekijk niet enkel de logo’s op de sites maar neem daadwerkelijk contact op en maak bijvoorbeeld een referentiebezoek;
  3. Veiligheid: Hoe wordt de data beveiligd? Heeft de provider de juiste certificeringen zoals een ISO 27001, NEN 7510 en Nictiz certificering? Ook dit is een manier om het kaf van het koren te scheiden en zeker te weten dat de hosting oplossing door een professionele organisatie aangeboden en geleverd wordt.

 

Meer tips? Wij hebben een whitepaper beschikbaar met 9 tips om u te helpen de juiste keuze te maken, te downloaden via deze button:

Maar zelden hebben patiënt en alle zorgverleners inzicht in het medische dossier van de patiënt. Afgelopen maand is hierover een onderzoek verricht door Kwaliteit in Zicht. Hieruit bleek dat maar twee van de 56 deelnemende ziekenhuizen voldoen aan de eis dat een dossier voor alle partijen toegankelijk moet zijn. Wel zijn de behandelplannen in achttien andere ziekenhuizen in te zien door behandelaars.

De oorzaak hiervan is doorgaans het ontbreken van een elektronisch patiëntendossier en het niet goed delen van informatie. Er moet dus beter worden samengewerkt. Een van de manieren waarop dit kan is via ketenzorg. De te behalen winst daarbij zit niet alleen dienstverlening die beter kan worden afgestemd op behoeften van cliënt of patiënt. Ook valt er veel winst te boeken in het efficiënter behalen van gezondheidsdoelen. Zorgverlening wordt dynamischer en de drang én het vermogen tot innovatie nemen toe. Zorg wordt zo kernachtiger en de patiënt wordt op een betere manier van zorg voorzien.

RAM ondersteunt zorginstellingen met oplossingen en kennis waardoor zorg optimaal kan worden ingezet. Ook geïnteresseerd? Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek via 030-2390309 of cbrouwers@ram.nl

Download ook onze whitepaper voor uitvoerige informatie over ketenzorg en samenwerken!

Je bent zo sterk als je zwakste schakel. Nergens is dit gezegd zo van toepassing als waar verschillende partijen samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn. Zeker als de doelgroep ook nog eens kwetsbaar is. Onlangs lagen de medische gegevens van zo’n 8500 GGZ-cliënten op straat. Door een fout van een IT-dienstverlener stonden medische gegevens van twee GGZ-instellingen op een onvoldoende beveiligde server. Daardoor is patiëntinformatie toegankelijk geweest.

Degene die hierop moet worden aangekeken is niet de zorginstelling. De verantwoordelijkheid moet worden teruggelegd bij de ICT-dienstverlener. Deze moet betrouwbaarheid, vertrouwen en beschikbaarheid van data en applicatie voorop hebben staan. Om dit te waarborgen zou het een goed idee zijn een kwaliteitskeurmerk voor ICT-dienstverleners te introduceren, zeker als het medische gegevens betreft. Dat zou kunnen aan de hand van certificeringen, zoals NEN 7510. Je bent zo sterk als je zwakste schakel. Laten we dan investeren in die zwakke schakel.

RAM Infotechnology ondersteunt zorginstellingen met oplossingen en kennis waardoor zorg optimaal en veilig kan worden ingezet. Ook geïnteresseerd? Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek via 030-2390325 of cbrouwers@ram.nl

Het moet allemaal sneller en goedkoper. Een van de trends die naar voren kwamen uit een onderzoek dat RAM Infotechnology onder 41 zorginstellingen en medische professionals deed. Met de huidige politieke situatie zijn de kosten in de zorg een belangrijk onderwerp. Hoe denkt men de kostenreductie in de zorgsector op te vangen?

Kosten besparen kan door informatie meer en beter te delen, hogere productie, procesoptimalisatie en kostenleiderschapsstrategie. Een indirecte kostenbesparing wordt beoogd door efficiënter te werken (meer werk in minder uur). Dit bijvoorbeeld door taakdelegatie en minder administratie en door inzet van IT: mobiel werken en betere ondersteuning. Sommige trends op de zorgmarkt zullen daar inderdaad aan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan EPD, cloud computing, telezorg en communicatie op afstand door multimedia. Sommige huisartsen bieden bijvoorbeeld consulten aan via Skype. De vraag is of dit compenseert dat de tendens ‘sneller en goedkoper’ is en de last voor patiënten verzwaard wordt door een hogere eigen bijdrage.

IT biedt veel mogelijkheden voor de zorgsector wat betreft kostenbesparing, efficiëntie en innovatie. RAM Infotechnology optimaliseert IT door zorginstellingen met oplossingen en kennis te ondersteunen. Geïnteresseerd? Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek via 030-2390309 of cbrouwers@ram.nl

Een maand lang ondervroeg RAM Infotechnology instellingen en medische professionals over IT in de zorg. De behoeftes die hieruit naar voren kwam hebben vooral te maken met techniek, marktwerking en gebruik van diensten.

Van de 43% die nog geen VoIP gebruikt, wil bijna de helft dat ergens dit jaar nog gaan doen. Ook blijkt er veel behoefte te zijn aan apps. Mail in combinatie met agenda, bewaking en managed storage zouden bijvoorbeeld graag in een app gezien worden. Daarnaast leeft de gedachte dat er efficiënter gewerkt kan worden met beter IT-ondersteuning, mobiel werken en de cloud. Ook trends als telezorg en EPD kwamen naar voren. Het lijkt erop dat IT in toenemende mate een rol speelt in de zorg.

De overheid beoogt een marktwerking binnen de zorgmarkt. Op de vraag naar wat de instelling doet om deze marktwerking te bewerkstelligen, kwamen er vier antwoorden: lobbyen, samenwerking met lokale zorgverleners, kostenreductie en het creëren van extra voorzieningen.

Wat is het toekomstbeeld voor de komende 5-10 jaar? Er zijn zorgen over het aantal handen aan bed, de bezuinigingen en commercialisering. Op het gebied van IT worden echter wel mogelijkheden gezien in innovaties, zorg op afstand via communicatiemogelijkheden en efficiëntie door samenwerken via mobiel werken.

RAM ondersteunt zorginstellingen met oplossingen en kennis waardoor zorg optimaal kan worden ingezet. Ook geïnteresseerd? Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek via 030-2390309 of cbrouwers@ram.nl

Uit resultaten van de IT-monitor Nederlandse Ziekenhuizen blijkt dat Nederlandse ziekenhuizen goed op weg zijn wat informatietechnologie betreft. Deze IT-monitor is een samenwerkingsproject tussen Hogeschool Windesheim, Fachhochschule Osnabrück en Results 4 Care om een overzicht te krijgen in de rol van IT.

Waarin zijn Nederlandse ziekenhuizen goed met IT? Voorbeelden zijn het Elektronisch Patiënten Dossier, laboratoriumsystemen en elektronische medische gegevensuitwisseling. Ook hebben de ziekenhuizen al plannen voor verdere IT-ontwikkelingen in de komende jaren. Dit bijvoorbeeld voor ondersteuning van workflow en zorgketens en uitbreiding van het EPD en elektronische archivering. In Duitsland werd dezelfde vragenlijst uitgezet waardoor er een vergelijkend onderzoek kon plaatsvinden. Een aantal vragen uit een eerder onderzoek werd opnieuw gesteld. Hierdoor kon de voortgang in de ontwikkeling van IT worden gemeten. Wat bijvoorbeeld naar voren kwam was dat de verpleging de IT-ontwikkelingen de achterstand ten opzichte van andere gebruikers nog niet heeft ingehaald maar wel serieus meedoet wat betreft het EPD en algemene toepassingen.

Nederlandse zorginstellingen zijn dus goed op weg maar kunnen IT nog beter benutten. RAM Infotechnology ondersteunt zorginstellingen met oplossingen en kennis waardoor de IT kan worden geoptimaliseerd. Geïnteresseerd? Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek via 030-2390309 of cbrouwers@ram.nl

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

%d bloggers op de volgende wijze: